omukonseykoltuk yikama

Diploma/Transkript Alımı

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BELGE ALIM İŞLEMLERİ

Diplomalar şahsın kendisine ve/veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilecek olup posta,kargo v.b. ile gönderilmeyecektir.

Transkript almak isteyen mezun ve okuyan öğrenciler bağlı olduğu bölüm/program sekreterliklerinden alabileceklerdir.

25/09/2013 tarih ve 69940340-302.15.06/2247 sayılı Rektörlük oluru

TRANSKRİPT MÜRACAATI

Hesap Numaraları;

T.C ZİRAAT BANKASI OMÜ ŞUBESİ 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017
1) Kişi şahsen müracat ederek Fakülte/Yüksekokul / Enstitüsünden alabilir.
2) Kendisi alamayanlar dilekçe ve kimlik fotokopisini Fakülte/Yüksekokul / Enstitüsüne göndererek dilekçede belitilen kişiye aldırabilir.

NOT : Transkriptin bir adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda ilgili hesap numarasına 10 tl yatırılarak dekontla başvurulması gerekmektedir.
Posta , Faks ,E-Posta v.b. ile gönderilmeyecektir. Karşı ödemeli kargo ile gönderim yapılabilmektedir.

DİPLOMANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA;

Hesap Numaraları;

T.C ZİRAAT BANKASI OMÜ ŞUBESİ 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017

Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde ikinci nüsha düzenlenir,
Diplomalarını kaybedenler yerel veya ulusal yayın yapan bir gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanın çıktığı gazete küpürü,başvuru dilekçesi ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve 40 TL Diploma ücretini yatırdığını gösteren Dekont ile öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır. Kaybedilen diploma yerine geçecek kayıptan dolayı verildiğini içeren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenerek bir defaya mahsus verilir.
(Diploma Ücreti Yukarıda Belirtilen Hesap numaralarına yatırılacaktır.)

Dilekçe örneği


Yukarı Çık